WING CHUN’UN FAYDALARI

 • Beyni parçalara bölerek (2-3-4) aynı anda farklı işlev yapabilmesini sağlar.
 • Sabır yeteneğini geliştirir.
 • Refleksiv gelişimi destekler.
 • Yoğun konsantrasyon gerektirdiği için ciddi oranda deşarj olmayı ve enerjinin boşaltılmasını sağlar.
 • Davranış kontrolü sağlar. Doğru davranışın işlevsel / işe yarar şekilde dışa vurumunu sağlar.
 • Diğerlerinin hakkına saygı duymayı öğretir.
 • Kendi beceri ve yeteneklerinin farkedilmesine ve onlara yönelik inancın oluşumuna katkıda bulunur.
 • Ekip ruhu oluşturur.
 • Toplumdan soyutlanmayı engeller ve ilişkileri düzenler.
 • Yaşama sevincinin artmasına olanak tanır.
 • Akademik başarının arttırılmasında öneme sahiptir.
 • Öz-benlik saygısının artmasını destekler.
 • Sorumluluk kazanmasına yardımcı olur.
 • Öfke kontrolü sağlar.
 • Dikkat yeteneğini geliştirir.
 • Zor ve ani durumlarda doğru stratejiyi kurmayı ve doğru karar vermeyi öğretir.
 • Özgüveni artırır.
 • Disiplin yeteneğini geliştirir.
 • Aidiyet duygusunu geliştirir.
 • Problem Çözme yeteneğini geliştirir.
 • Paylaşma ve işbirliğini desteklerken kişiler arası ilişkileri geliştirir.
 • Kişiliğin sağlıklı gelişimine yardımcı olur
 • Kaygının ve işlevsel olmayan düşüncelerin azalmasına yardımcı olur.
 • Eğitim ve çalışma faliyetlerine kolay adapte olunmasını sağlar.
 • Yetersizlik ve çaresizlik duygularını azaltır.
 • Fiziksel ve zihinsel yeteneğin artmasına yardımcı olur.
Whatsapp