WING CHUN TARİHÇESİ

Wing Chun savunma sanatı yaklaşık 350 yıl önce Çin’de bir Shaolin manastırında zamanın büyük ustalarından biri olan Ng Mui adlı bir rahibe tarafından, o zaman ki dövüş sanatlarının zayıf yönlerini kullanarak geliştirilmiş bir sistemdir. Ng Mui bir kadın olduğu için güçlü rakiplerine karşı direnç göstermeden, rakibin gücünden istifade etmeyi kendisine prensip edinmiş ve zayıfın güçlüye karşı şansı olarak tanımlanan yeni bir savunma sanatının temellerini atmıştır. Böylece kendisinden daha güçlü rakiplere karşı reflekslerle hareket eden ve rakibi ile bütünleşerek rakibin gücü ile onu etkisiz hale getirmeyi sağlayan pratik bir savunma sanatı geliştirmiş oldu.

Çin’in Mançurya tarafından işgale uğradığı yıllarda (1662-1722) Mançurya sınırına yakın ve işgal altındaki Honan şehrinde ki Mt. Sung isimli bir Siu Lam (Shaolin) manastırında savunma sanatları çok güç kazanmış, bu durum Mançu hükümetini endişeye sevk etmiş ve bu manastıra bir ordu gönderilmiştir. Bu dönemde Çin Mançurya tarafından işgal altında ve Çin’î Mançu hükümeti yönetiyordu. Ancak Manço ordusu bu manastıra girmeyi başaramamıştır. Fakat; bunun üzerine bir plan hazırlanarak Chan Man Wai adında Mançurya hükümetine iyi görünmek isteyen bir adamlarını görevlendirerek bir kısım diğer elemanları da ihanet etmeye ikna ettiler ve ikinci kez manastır kuşatılınca içeriden yürütülen entrika sonucunda hainler manastırı ateşe vermiş ve bu sayede Mançu askerleri savaşı kazanmışlardır.

Budist rahibesi Ng Mui, rahip Chi Shin, rahip Pak Me, usta Fung To Tak ve usta Mui Hin olmak üzere toplam beş büyük dövüş ustası saldırıdan kaçmayı başarmıştır. Ng Mui kaçarak, eteklerinde küçük bir kasaba bulunan bir dağa sığınmış ve izini kaybettirmiştir. Ng Mui kasabada Yim Wing Chun (Yim Wing Chun) isimli genç ve güzel bir kızla tanışır ve arkadaş olur. Yim Wing Chun 15 yaşında güzel bir kız idi ve babası Yim Yee ile birlikte bir dükkan işletiyordu. Ng Mui sürekli bu dükkana gelerek alış veriş yapardı. Bunun üzerine Wing Chun rahibe Ng Mui ile dağa çıkar ve savunma tekniğinde ustalaşıp, öğrenimini tamamlayana kadar burada kalır. Rivayete göre dağda üç yıl kadar kalmış ve rahibe Ng Mui’nin o zaman ki yeni geliştirilen tekniğini tam olarak öğrenmiştir. Wing Chun teknik olarak hazır hale gelince kasabaya döner ve kendisini rahatsız eden zorbaya meydan okuyarak karşı gelir ve onu dövüşe davet eder. Mücadele sonunda Wing Chun galip gelerek böylece rahatsız edilmekten kurtulur ve zorba adam kasabayı terk eder.

Bundan sonra Ng Mui de izinin bulunduğu gerekçesiyle kasabayı terk eder ve ayrılmadan önce Wing Chun’a tam manası ile Kung Fu geleneklerini öğreterek onu onurlandırdı. Evliliğinden sonra da savunma sanatını geliştirmesini ve Mançu askerlerine karşı direnenlere yardımcı olmasını istedi. Wing Chun kendisinden çok güçlü erkeklere karşı bile çok narin ve estetik hareketlerle üstünlük sağlaması ile ün saldı. Evlendikten sonra Wing Chun bu yeni sanatı kocası Leurig Bok Chau’ya öğretti. Sistem ondan Leung Lan Kwai ve ondan Wong Wah Bo’ya geçti. Wong Wah Çin’de Red Junk diye bilinen bir kulüpte üye idi ve burada Leung Yee Tei ile birlikte çalışıyordu. Bundan sonra Siu Lum manastırının işgali sırasında kaçmayı başarabilen beş kişiden biri olan Red Jung’ta kendisini aşçı olarak tanıtarak saklanan Chi Shin büyük bir sopa ustası idi. Kendisini altı tam ve bir yarım uzun sopa tekniğini Leung Yee Tei’ye öğretti. Wong ile Leung Yee Tei’nin arası çok iyi idi ve ikisi tekniklerini birleştirerek geliştirdiler.  Böylece WT sistemine bu altı buçuk UZUN SOPA tekniği dahil edilmiş ve savunma sanatlarında çok meşhur olan bu altıbuçuk sopa tekniği günümüze kadar elden ele öğretilmiş oldu. Leung Jan, WT nin gizemli ve ince sırlarını kavrayarak idrak etti ve bu sistemde en üst seviyede ustalık kazandı.

Birçok Kung Fu ustası gelerek ona meydan okudular ancak, hepsi de yenildiler. Leung Jan çok ün kazanmıştı ve savunma sanatlarında yeni bir boyut ve yeni bir sistem doğmuş oldu. Bu sisteme Yim Wing Chun’un anısına WİNG Chun adı verildi.

Leung Jan daha sonra WT yi Chan Wah Shan’a öğretti ve Chan Wah da IP MAN, Ng Siu Lo, Ng Chung So, Chan Yu Min ve Lui Yu Jai’yı yetiştirdi. 1960 lı yıllara doğru Çin’de bir dedektif olan ve Wing Chun sisteminin en büyük üstadı olarak kabul edilen efsanevi usta Ip Man Kızıl Çin’den kaçarak Hong Kong’a kaçarak oraya yerleşti. Dövüş sanatlarında efsaneleşen ve mükemmel tekniği ile dövüş dünyasını büyüleyen Ip Man Hong Kong’ta Wing Chun öğretmeye başladı.

Zaman içerisinde Ip Man öğrencileri arasında WT tekniğinin yorumlanmasında ihtilaflar doğmuştur. Öğrencilerinden her biri ekol haline geldi ve bu sistemi başta Wing Tsun olmak üzere Wing Chun, Wing Chung, Ving Tsun, Ving Chun vs. gibi isimler altında öğretmeye başladılar.

Whatsapp